NASZA OFERTA

- Karp - miesięcznik, narybek, kroczek

- Amur - narybek, kroczek

- Tołpyga – narybek

- Sandacz – narybek

GWARANCJA JAKOŚCI

- coroczny certyfikat najwyższej
   jakości karpia królewskiego

- ryby kontrolowane w Państwowym
   Instytucie Weterynaryjnym
   w Puławach

- gospodarstwo należy do Związku
   Producentów Ryb

 
     
logo2

Chodel, woj. lubelskie    -    tel. 0691 860 380    -    e-mail: karpie@karpie.eu

Właściciel gospodarstwa "Loret" w Chodlu korzysta z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" dla osi priorytetowej II - środek 2.2